Barroso's energy proposals a present for fossil fuel corporations

 

Alternattiva Demokratika described the proposals presented earlier in January by the European Commission for the EU climate and energy policy till 2030 as lacking vision and favouring big corporate interests. The EP will vote on these proposals this month.

Ralph Cassar, AD spokesperson on energy, transport and infrastructure said: ”Conservative EPP EU Commission President Barroso has made sure that EU policies favour the fossil fuel companies’ corporate interests. The Commission is ignoring the scientific consensus regarding climate change. Conservative political forces in the EU are abandoning renewable energy targets and are favouring risky or dirty energy from nuclear, coal and shale gas.

“The EU’s policies spearheaded by Barroso and his Conservative allies will also mean that jobs in new clean technology will be hit hard. Is the Maltese Government supporting the Commission’s proposals? Does the Maltese Government agree with Barroso’s and British PM Cameron’s policies? The Maltese public has a right to know its’ Government’s position on this important issue”

“We need to break the stranglehold of politicians favouring megacorporations. It is important that people vote for responsible, ecologically and socially committed Greens for the European Parliament.”

Alternattiva Demokratika iddeskriviet il-proposti prezentati aktar kmieni f’Jannar mill-Kummissjoni Ewropea għall-politika tal-UE dwar it-tibdil fil-klima u l-enerġija bhala minghajr vizjoni u li jiffavorixxu l-interessi tal-korporazzjonijiet l-kbar. Il-Parlament Ewropew se jivvota fuq dawn il-proposti dax-xahar.

Il-kelliem tal-AD dwar l-enerġija, traport u infrastruttura, Ralph Cassar, qal:”Il-konservattiv tal-PPE Barroso qed jiżgura li l-politika tal-UE tiffavorixxi lill-korporazzjonijiet taż-żejt. Qiegħed ukoll jinjora l-kunsens tax-xjenzati dwar it-tibdil fil-klima. Il-forzi konservattivi fl-UE abbandunaw miri li jorbtu lill-pajjiżi membri fuq l-enerġija li tiġġedded u qed jagħtu preferenza lill-energija minn sorsi riskjuzi jew maħmuga bhan-nukleari, faħam u gass mix-‘shale’.

“Il-politika tal-UE immexxija minn Barroso u l-alleati konservattivi tiegħu tfisser li se jitqiegħdu fil-periklu li jitilfu xogħolhom dawk il-ħaddiema li jaħdmu fl-industrija ġdida tal-enerġija nadifa u rinovabbli. X’inhi il-pożizzjoni tal-Gvern Malti fuq dawn il-proposti? Il-Gvern jaqbel mal-politika ta’ Barroso u l-Prim Ministru Ingliż Cameron? Il-pubbliku Malti għandu d-dritt li jkun infurmat.

“Huwa importanti li d-dominanza ta’ politiċi li jiffavorixxu lill-korporazzjonijiet il-kbar titkisser. Għaldaqstant biex titħares is-sahha tan-nies importanti li n-nies tivvota għal politici ekoloġisti u b’kuxjenza soċjali soda għall-Parlament Ewropew.”

 

FacebookEmail