No place for a McDonalds in Ħaż-Żabbar

Carmel Cacopardo AD Chairperson and Mario Mallia Deputy Chairperson yesterday presented an objection to an application for an ODZ development in Żabbar in order to open a new McDonalds outlet (PA11060/17).

This ODZ application, Cacopardo and Mallia insisted, should not be approved as it runs contrary to the provisions of the South Local Plan for Rural Settlements (Category 1):

  1. No catering establishments are permissible in these settlements,
  2. Not more than 25 metres from elevation can be developed,
  3. The existing footprint of building on site should not be exceeded.

Alternattiva Demokratika – The Green Party thus joins forces with the Żabbar Local Council and environmental NGOs in opposing this application.

***

McDonalds mhux postu f’Ħaż-Żabbar

Carmel Cacopardo Chairperson u Mario Mallia Deputat Chairperson ‘il bieraħ ippreżentaw oġġezzjoni għall-applikazzjoni ta’ żvilupp barra miż-żona ta’ żvilupp f’Ħaż-Żabbar biex jinfetah lokal ieħor għall-McDonalds (PA11060/17).

L-applikazzjoni, sostnew Cacopardo u Mallia m’għandhiex tkun approvata minħabba li tmur kontra dak li jipprovdi l-Pjan Lokali tan-Nofsinnhar għal binjiet rurali  ta’ din ix-xorta li huma barra miż-żona ta’ żvilupp (Category 1 – ODZ Rural Settlements), cioe li:

  1. L-ebda lokal ta’ catering m’hu permissibli f’dawn l-inħawi;
  2. Il-bini m’għandux jiżviluppa iktar minn 25 metru ‘l ġewwa mill-faccata;
  3. M’għandhiex tkun disturbata art iktar minn dak li l-binja eżistenti qed tuża.

Alternattiva Demokratika għaldaqstant tingħaqad mal-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żabbar u mal-għaqdiet ambjentali fl-oppożizzjoni tagħha għal din l-applikazzjoni.

FacebookEmail