AD calls for the dissolution of Parliament

The Labour Party has abused its electoral mandate.

Carmel Cacopardo Chairperson of Alternattiva Demokratika The Green Party has issued the following statement:

The surge of information during the last few days related to the criminal investigation concerning the assassination of Daphne Caruana Galizia is very worrying. In view of the public declarations of the Prime Minister that he has been aware of loads of information over the past 24 months is cause for concern as it is probable that at least part of that information was set aside for a considerable time without any action being taken.

The resignation earlier today of Keith Schembri and Konrad Mizzi has been long awaited as their name has continuously cropped up within the context of the worst corruption cases, ongoing for the past years, staring from the setting up of the Panama secret companies just a few days after Joseph Muscat was installed as Prime Minister.

The auto-suspension of Minister Chris Cardona is not enough : he should resign or else be dismissed immediately within the context of the police criminal investigations currently in hand.

The mentioning of Keith Schembri, the right-hand man of the Prime Minister, within the context of the criminal investigation of the assassination of Daphne Caruana Galizia is a very serious matter. It has a direct impact on the whole Government but more so on the Prime Minister as Head of Government.

It is not yet clear as to what direct knowledge the Prime Minister had as to the involvement of those around him as to the criminal activities currently being investigated. It is however undisputed that all of these had his protection for which he has to shoulder political responsibility. He should resign from office immediately. 

The Labour Party too should shoulder its political responsibility as it has abused its electoral mandate and was not capable of withstanding the criminality around and within it.  This electoral mandate should now be returned to the Maltese electorate through the dissolution of Parliament and early general elections in order that the Maltese people will be in a position to elect afresh its representatives who will not betray the mandate received.

***

AD issejjaħ għal xoljiment tal-Parlament

Il-Partit Laburista abbuża mill-mandat elettorali.

Carmel Cacopardo, iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika ħareġ l-istqarrija segwenti: L-avvenimenti ta’ dawn l-aħħar ġranet fejn f’daqqa waħda hawn splużjoni ta’ informazzjoni dwar l-investigazzjoni kriminali li tikkonċerna l-assassinazzjoni ta’ Daphne Caruana Galizia huma inkwetanti. Fid-dawl tad-dikjarazzjonijiet pubbliċi ta’ l-aħħar jiem mill-Prim Ministru li ilu jaf informazzjoni għal dawn l-aħħar 24 xhar it-tħassib hu kbir li tal-inqas parti mill-informazzjoni magħrufa illum ilha magħrufa u tħalliet fuq l-ixkaffa mingħajr ma ittieħdet azzjoni dwarha għal żmien konsiderevoli.

Ir-riżenja ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi f’dan il-kuntest ilha mistennija minħabba li isimhom kontinwament issemma fil-kuntest tal-kazijiet ta’ korruzzjoni kbar li ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar snin: ibda bit-twaqqif tal-kumpaniji sigrieta fil-Panama ftit granet wara li Joseph Muscat inħatar Prim Ministru.

L-awto-sospensjoni ta’ Chris Cardona mhiex biżżejjed: għandu jirreżenja jew jitkeċċa  immedjatament fil-kuntest tal-investigazzjonijiet kriminali li għaddejjin bħalissa mill-Pulizija.

Hu gravi li Keith Schembri, l-id il-leminija tal-Prim Ministru jissemma fil-kuntest tal-investigazzjoni dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Dan għandu implikazzjonijiet gravi għall-Gvern kollu imma l-iktar għall-Kap tal-Gvern: il-Prim Ministru.

Għadu mhux ċar x’jaf jew ma jafx il-Prim Ministru dwar l-involviment ta’ dawk ta’ madwaru fl-attivitajiet kriminali presentment taħt investigazzjoni. Jibqa’ imma indiskuss li dawn kollha kellhom il-protezzjoni tiegħu li għaliha jrid iħallas billi jerfa’ ir-responsabbiltà politika u jwarrab huwa ukoll, illum qabel għada.

Il-Partit Laburista ukoll irid jerfa’ responsabbilta politika għax abbuża mill-mandat elettorali u ma kienx kapaċi jieqaf llil-kriminalità madwaru u ġo fih innifsu. Dan il-mandat għandu jkun irritornat lura lill-poplu Malti billi jkun xolt il-Parlament u tissejjaħ elezzjoni ġenerali immedjatament biex il-poplu Malti jkun jista’ jagħżel rappresentanti denji u li ma jittraduħx.

FacebookEmail