Annual General Meeting – Online

Saturday 17/10/2020 – online
Online Registration (deadline 15/10/2020)

Registration should be done through the following online form before end of day 15/10/2020

Agenda:

 1. Appointment of meeting’s chairperson 
 2. Approval of the Secretary General’s report
 3. Approval of Financial Statement, including Auditor’s report
 4. Appointment of Auditor for financial year 2020
 5. Approval of amendments to the statute. The amended statute puts into effect the merger between Alternattiva Demokratika and Partit Demokratiku.
 6. Approval of a new Executive Committee, the composition of which is agreed on by the two parties. The Executive Committee will lead the merged party till the 2021 Annual General Meeting. 
 7. Closing speech by party chairperson

Meeting open for paid up members only. Those who are still not using the PayPal payment method can do so by clicking here. Members who choose to pay through other methods will be asked for proof of payment upon registration. Click here to register.

For more information send an email to ralph.cassar@alternattiva.org.mt

Best regards,

Dr Ralph Cassar
Secretary General

***

Laqgħa Ġenerali Annwali – Online

Is-Sibt, 17 t’Ottubru 2020 – online
Reġistrazzjoni Online (deadline 15/10/2020)

Peress li minħabba s-sitwazzjoni l-laqgħa se ssir online, ir-reġistrazzjoni għandha issir permezz tal-formola online qabel tmiem il-ġurnata 15/10/2020.

Aġenda:

 1. Ħatra ta’ chairperson biex imexxi l-laqgħa
 2. Approvazzjoni tar-rapport annwali tas-Segretarju Ġenerali 
 3. Approvazzjoni tar-Rapport Finanzjarju, inkluż rapport tal-Awditur
 4. Ħatra tal-Awditur għas-sena finanzjarja 2020
 5. Approvazzjoni ta’ emendi għall-istatut. Dan l-istatut propost iwassal għal għaqda bejn l-Alternattiva Demokratika u l-Partit Demokratiku. 
 6. Approvazzjoni ta’ Kumitat Eżekuttiv ġdid li dwaru hemm qbil bejn iż-żewġ partiti, liema kumitat Eżekuttiv ser imexxi l-għaqda bejn iż-żewġ partiti sal-Laqgħa Ġenerali Annwali li jmiss fl-2021. 
 7. Diskors tal-għeluq miċ-Chairperson tal-partit

Il-laqgħa hija miftuħa biss għal dawk li jkunu ħallsu l-isħubija. Tiġdid tal-isħubija ta’ dawk li għadhom mhux qed jużaw il-faċilità online tal-PayPal tista’ ssir billi tagħfas hawn. Persuni li jħallsu b’metodi oħra iridu juru riċevuta/kopja tat-tranzazzjoni bankarja jew cheque meta jirreġistraw għal-laqgħa. Reġistrazzjoni għandha ssir hawn.

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb billi tibgħatli email fuq ralph.cassar@alternattiva.org.mt

Tislijiet,

Dr Ralph Cassar
Segretarju Ġenerali

FacebookEmail